News

Ny AG5 tegnestue
4th February, 2018
AG5 har i flere år haft et meget velfungerende kontorfælleskab med Thing Brandt Landskab i Ryesgade 23 på Nørrebro. Som konsekvens af store fremtidige byggeprojekter i Ryesgade flytter kontorfælleskabet til nye lokaler i Adelgade 15. AG5 har i den forbindelse forestået istandsættelse af 4. sal i eksisterende kontorejendom i Adelgade 15. Bygningen, som er opført efter tegninger af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Svenn Eske Kristensen, er ideel til arkitekttegnestue. Store og regelmæssigt placerede vinduer betyder at lokalet er fint oplyst af dagslys fra øst og vest. De gode dagslysforhold understøttes af et nyt belysningsanlæg med kelvin change, som følger dagslysets farve og mængde. Akustisk er det 400 m2 store lokale reguleret med Soft Cells monteret i flåder på undersiden af betondækket.
Allerød Musikskole
4th February, 2018
Allerød musikskole er gennem de sidste år blevet om- og tilbygget. Nu er projektet afsluttet med en koncertsal, som AG5 og Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma har projekteret og Skou Gruppen har opført i Totalentreprise. Den nye koncertsal har et bruttoareal på 221,5 m2 + tilhørende arealer på 69,5 m2, i alt 291 m2.   
Q8/F24
15th August, 2017
AG5 har sammen med Q8, F24, Snøhetta, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Vision+ deltaget i en konkurrence udbudt af Vejdirektoratet angående nye servicestationer og automatanlæg ved nye motorvejsstrækninger i Jylland og på Sjælland. I juni blev det offentliggjort at Q8 og rådgiverholdet har vundet konkurrencen om opførelse af 2 servicestationer og 5 automatanlæg. Anlæggene skal stå færdige i 2018. 
Ombygning af Strandgade 56, København
28th November, 2016
Med dette første projekt for Wilders Plads Ejendomme, AG5 har forestået en meget omfattende og vellykket ombygning af en historisk kontorejendom i tre etager på Christianshavn.  Indretningen var skræddersyet til bygningens hovedlejer, et globalt patentbureau med 50 medarbejdere.  Virksomhedens stab af patentadvokater krævede individuelle cellekontorer som følge af de fortrolige sager de arbejder med.  AG5 havde som overordnet mål at skabe et skarpt, åbent og lyst kontormiljø indenfor denne konventionelle kontorindretningsform, og dette lykkedes ved at åbne bygningen hvor de to vinkelrette kontorfløje mødes.  Her blev skabt et fleksibelt og dynamisk loungeområde til medarbejdere og gæster på hver etage.  På den øverste etage er der indrettet en række fleksible mødreum, hvor loftet er åbnet til tagkip, som har resulteret i spændende rum med udsigter over byens smukke taglandskab.
Nivåhøj rutsjebanetårn
9th November, 2016
AG5 har tegnet et rutsjebanetårn og pergola til Fællespladsen i Nivå for VIBO, i samarbejde med Thing og Brandt Landskab, og lysdesign af Steensen og Varming. Tårnet bliver med 3 rutsjebaner der starter i forskellige højder, så der en bane for børn i alle aldre. Under turen op til toppen er tårnet ud ad til afskærmet for forhindre indbliks gener til naboerne i området, mens det delvist åbner sig mod omgivelserne på toppen, dog stadigt delvist afskærmet, for at styre udsigts retninger. Modsat er det muligt at iagttage folk i tårnet nede fra terræn.
Fredensborg Rådhus
19th September, 2016
I CEICAD-regi udfører AG5 energirenovering af facader på Fredensborg rådhus. Projektet er placeret i Rådhusets nordlige del, hvor de store glaspartier mod kantinen skiftes og der monteres udvendig solafskærmning. I den buede murstensfacade mod kontorarbejdspladserne udføres nye vinduer så man i højere grad selv kan lufte ud. Ifbm. med de nye partier etableres udvendig persienne løsning for optimalt indeklima. Renoveringen bruges som skabelon for kommende renoveringer i af rådhusets facade.
Vækstfonden, Helleruphus
18th April, 2016
Besvarelsen på Vækstfondens behov for flere kontorer i kontorejendommen ”Helleruphus” blev en ny tagetage med intern elevator- og trappeforbindelse til eksisterende kontoretage. Det samlede nye areal på 1000 m2 blev disponeret i samarbejde med Vækstfonden og dennes lejerrådgiver 3X samt bygherre DADES og DATEA. Fra de nye kontorer er der adgang til tagterrasser med udsigt til Øresund og kvarteret omkring Hellerup Havn. EK Entreprise A/S udførte byggeriet totalentreprise. 
Psykiatrifonden
7th March, 2016
Psykiatrifondens hovedsæde på Hejrevej i København manglede et stort moderne mødecenter og trængte til en gennemgribende istandsættelse og ombygning. Danica Ejendomme, som ejer kontorejendommen, engagerede i 2015 AG5 og DATEA til i tæt samarbejde med Psykiatrifonden til at gennemføre projektet på i alt 1.930 m2. Det nye mødecenter indeholder møde- og konferencerum i flere størrelser, og mobilvægge gør det muligt at sammenlægge flere rum til ét stort konferencerum med plads til over 150 personer. 
Konica Minolta
29th February, 2016
Konica Minolta i Danmark havde brug for en kontorindretning som matchede ændret organisation og nye arbejdsgange. Danica Ejendomme, som ejer kontorejendommen på Lautrupvang 2 i Ballerup, engagerede i 2015 DATEA og AG5 til i tæt samarbejde med Konica Minolta, at gennemføre ombygning og indretning af lejemålet i 4 etager på i alt 3.280 m2.