News

Makassar Skole
11th April, 2014
AG5 er, sammen med deres partnere PDW, blevet udvalgt af den private skole ’Madania’ at designe en ny skole i byen Makassar, på øen Sulawesi, Indonesien. Madania skoleprogrammet blev etableret i 2005 som udtryk på et øget fokus på uddannelse og velfærd. Projektet omfatter 12 børnehaveklasser, 24 folkeskoleklasser, gymnastiksal og swimming-pool. Curriculum er islamisk og fokuserer på et holistisk, inkluderende og bæredygtigt undervisningsmiljø.   Eftersom klasserne inkluderer elever med særlige behov, er rummene designet til at imødekomme dette. Bæredygtigt design er anvendt i både miljøstyring og materialevalget. For eksempel fastlægger principper for passiv køling og selv-skyggende design bygningens form, højder og gårdhavernes størrelse. Naturligt dagslys og ventilation minimerer også energiforbruget og traditionelle byggeteknikker er benyttet i en nutidig version for at gøre det muligt at udføre byggeriet med lokal arbejdskraft og lokale håndværkere.
Caviar House & Prunier, Københavns lufthavn
1st April, 2014
Caviar House & Prunier fejrede deres genåbning i Københavns Lufthavn med et nyt koncept, der understøtter deres eksisterende Seafood Bar. AG5 har udviklet to nye enheder: en sushi bar og en (kaviar) Sandwich bar i elegant valnøddefinér, Corianoverflader og bagbelyste billeder for at fremhæve den ekstremt høje kvalitet disse produkter besidder. Caviar House indtager en fornem placering i lufthavnen, og dette design vil fungere som prototype for fremtidige indretninger.
Hummeltoftevej 49-51, Sorgenfri
12th March, 2014
I samarbejde med DATEA og MOE har AG5 på baggrund af meget grundige undersøgelser af mulige renoveringsmuligheder forestået projektering af en gennemgribende ombygning og energirenovering af kontorbebyggelsens på Hummeltoftevej 49-51. Bebyggelsen, hvor bygningerne er forbundet med glasbygninger, har tidligere været domicil for større virksomheder. Det samlede etageareal på 8.700 m2 opdeles nu i flere lejemål, som alle er tilpasset funktionskrav og brugerønsker. Mellembygningerne, som også fungerer som hovedindgange, ombygges radikalt med ny indretning, nye glasfacader og indgangsforhold.  Vinduer og glaspartier udskiftes med nye energi og lydmæssigt optimerede løsninger for sammen med efterisolering af tag og nye energieffektive installationer at nedsætte energiforbruget i bebyggelsen. Fælles kantine og mødefaciliteter istandsættes og der etableres fitness-lokale med omklædnings og badeforhold.
Gran Rubina – energirigtigt byggeri
6th February, 2014
I Jakarta, Indonesien, er det første af tre energieffektive højhuse ved at blive konstrueret.  Hver bygning vil bruge 30 % mindre energi end et normalt højhus grundet arbejdet med bygningernes design samt energiforbedrende tiltag. Ved designet af det første tårn har det været essentielt at fokusere på bygningens orientering og energiforbrug, at benytte solafskærmning, at opnå en god isoleringsevne af facadeelementerne samt mulighederne for at genbruge vand. Billedet viser solafskærmning monteret som en del af façade prototypen. AG5 og deres partner PDW har benyttet muligheden for at bruge det første højhus som et pilotprojekt, hvor man arbejdede med Building Information Modeling (BIM) og energisimulationer. Det andet tårn er i øjeblikket i designfasen, hvor BIM bliver benyttet til at teste og optimere principperne for at opnå solafskærmning gennem facadernes design og udformning.
Kildevældsskolen
27th January, 2014
Projektet for ny tilbygning ved Kildevældsskolen er netop gået i jorden.  Den ny bygning indeholder 2 klasselokaler til specialundervisning, et multi-aktivitetsrum samt sekundære faciliteter. Ag5 har projektledelsen og har designet bygningen til at være hævet over den eksisterende skolegård. Herved opnås en visuel kontakt til skolen og dens aktiviteter og på samme tid skabes den nødvendige ro for optimale læringsfaciliteter. AG5 og ingeniør Jens Peter Madsen ApS har designet et komplekst stålskelet som danner grundlaget for formen den ikoniske lille bygning. Projektet forvendtes færdigt ved udgangen af maj 2014. 
Carlsberg
14th January, 2014
I forbindelse med en større renovering af Taste restaurant i Arlanda lufthavn har AG5 designet Carlsbergs første flagsskips bar og lounge i Sverige. Designet tager udgangspunkt i Carlsbergs brand og omsætter det til en unik 3D-form, der skaber atmosfære og giver en flot effekt og ved brugen af skjult lys. I 2014 designer AG5 ligeledes 2 nye units i Arlanda samt en New Nordic restaurant i Helsinki lufthavn.
Indvielse af Frederiksberg-Hallerne
26th November, 2013
Efter godt otte måneders byggetid står nye indendørs opholdsområder og nye omklædningsrum klar til brug.  Samtidig er en stor del af de eksisterende omklædningsrum blevet renoveret. Kronen på værket er dog udvidelsen af sportscaféen og ikke mindst terrassen ud mod fodboldbanerne, som begge vil blive livlige samlingspunkter på tværs af idrætsgrene og klubber m.m. Borgmester Jørgen Glenthøj har indviet byggeriet den 1. november 2013. 
Willis, Danmark
14th November, 2013
Willis Danmark har fået nyt hovedsæde på Rundforbivej 303 i Nærum. Aberdeen Asset Managers er ejer af bygningen og har stået bag renoveringen. AG5 er hovedrådgiver, og har i samarbejde med Lars Ørtoft ingeniører, Wissenberg ingeniører og Thing og Brandt landskab færdiggjort en totalrenovering af bygningen på i alt 6.100m². Bygningen er blevet totalrenoveret/energioptimeret, og bibringer det nyeste indenfor moderne kontorindretning.Det nye hovedsæde er valgt som reference projekt for fremtidige Willis kontorer globalt. Willis præsenterer bygningen for deres internationale medarbejdere d.22. November 2013
Studietur
5th November, 2013
AG5 har været I Chicago for blandt andet at studere værker af Mies van der Rohe og Frank Lloyd Wright. På billedet er vi ved Farnsworth House, som arkitektonisk fremstår ligeså præcist stærkt virkende som det er tænkt i 1945. Huset blev kendt længe før opførelsen i 1951, hvilket gav Philip Johnson inspiration til det næsten ligeså kendte og tidligere opførte glashus andet i sted i landet (New Canaan, Connecticut). Studieturen gav samtidig vores 2 nye medarbejdere Lau Johannsen og Mathew Brown anledning til hurtigt at lære deres nye kolleger at kende. Lau er arkitekt maa, og vil fungere som projektleder. Mathew  er bygningskonstruktør fra KEA og har tidligere været i praktik på tegnestuen.